GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie - Landbouw en natuur; een goede balans?

0

Landbouw is één van de belangrijkste economische drijvers van Noord-Holland Noord. In de dagelijkse praktijk hebben landbouw, natuur, landschap en milieu veel met elkaar te maken. Zij kunnen elkaar versterken, maar soms ook belemmeren, bijvoorbeeld door wet- en regelgeving. Het vinden van een goede balans is daarbij essentieel.

Wij bieden u een interessant, compact en interactief programma aan, met veel ruimte voor uw inbreng en aansluitend een netwerkgelegenheid. Voor verdere details over het inhoudelijke programma verwijzen wij u naar de bijlage. Uw aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld.

Hier kunt u de volledige uitnodiging bekijken. U kunt zich voor deze bijeenkomst uitsluitend per mail aanmelden t/m 12 november 2015 via conferentie@greenportnhn.nl graag voorzien van uw volledige contactgegevens en bedrijfsnaam, o.v.v. “Conferentie 2015”. Bevestigingen worden na de sluitingstermijn verzonden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u via e-mail terecht bij het programmabureau van GreenPort NHN via 088 – 123 77 77.