Leeghwaterdag in de Schermer

0

Mo­lens, man­den, ker­ken en koei­en. In de Scher­mer en Graft-De Rijp wordt ko­men­de zon­dag 2 augustus tus­sen 11 en 16 uur weer een Leegh­wa­ter­dag ge­hou­den.

Op deze vijf­de Leegh­wa­ter­dag van 2015 han­gen schil­de­rij­en bij Ate­lier de Scher­mer aan de Oos­ter­not­weg 1a in Scher­mer­horn, is er een ju­bi­le­um­ten­toon­stel­ling bij het mu­se­um­ge­maal Wil­hel­mi­na in Scher­mer­horn en een nieu­we ex­po­si­tie van Jet van der Burgt in het Zwar­te Kerk­je van Zuid­scher­mer. Bij kaas­boer­de­rij Zeil­zicht wor­den de koei­en ge­mol­ken door een ro­bot. In de Gro­te Kerk wordt om 11 uur een con­cert ge­ge­ven door Tihms (en­tree 16 euro) en om 15 uur is in de­zelf­de kerk de ope­ning van de nieu­we ex­po­si­tie 'Kijk met me mee’, die met mu­ziek wordt om­lijst.