’Rondreizend circus’ van groentetelers in Noord-Holland

0

Dui­zen­den groen­te­te­lers uit bin­nen- en bui­ten­land ko­men eind sep­tem­ber naar Noord-Hol­land Noord voor een be­zoek aan ver­schil­len­de zaad­be­drij­ven.

Het is een soort rond­rei­zend cir­cus van groen­te­te­lers'', ver­telt Er­win Card­ol van Seed Val­ley, het sa­men­wer­kings­ver­band van zaad­be­drij­ven in Noord-Hol­land Noord. ,,Ze ne­men een kijk­je bij hun col­le­ga's en kun­nen bij de ver­schil­len­de be­drij­ven ken­nis ne­men van de nieuw­ste tech­no­lo­gieën.’’

On­der meer de zaad­be­drij­ven Ha­zera en Vilm­o­rin in Dirks­horn, Pop Vriend Seeds in An­dijk, Enza Za­den­in Enk­hui­zen, Ger­mains Seed Tech­no­lo­gy in Enk­hui­zen en Bejo Za­den in War­men­hui­zen doen mee. Daar­naast to­nen zo’n der­tig be­drij­ven hun in­no­va­ties in de Proef­tuin in Zwaag­dijk.

bron: NHD