Den Helder wil zich nadrukkelijk presenteren als maritiem kenniscentrum

0

Gemeente en Havenbedrijf willen Den Helder nadrukkelijk presenteren als maritieme kenniscentrum. De aanwezigheid van Endures, een zelfstandige TNO-onderneming gespecialiseerd in de aanpak van corrosie, past naadloos in die visie.

Gemeente en Havenbedrijf willen Den Helder nadrukkelijk presenteren als maritieme kenniscentrum. De aanwezigheid van Endures, een zelfstandige TNO-onderneming gespecialiseerd in de aanpak van corrosie, past naadloos in die visie.

Corrosie - in veel gevallen roestend metaal - is een probleem dat alleen in Nederland al een schadepost van achttien miljard euro per jaar oplevert. "Als je door de juiste aanpak die schade weet te beperken, praat je al snel over heel grote bedragen", vertelt directeur Sibo Buter van Endures. De scheepvaart is een van de klanten van zijn bedrijf die aankloppen voor advies of analyse. "We hebben de Koninklijke Marine geadviseerd bij het onderhoud van Zr.Ms. Johan de Witt. De vraag was of alleen de toplaag van de verf op de scheepshuid verwijderd moest worden of ook andere lagen van de coating. Ons advies scheelde twee ton aan kosten."

Coating is een woord dat bij Endures vaak gebruikt wordt. Het is meestal verf die op metaal aangebracht wordt om te voorkomen dat roestvorming optreedt. Buter neemt de verslaggever mee naar het laboratorium dat uitzicht biedt op de aanlegsteiger van de Texelse boot. In een van de ruimten staan grote bakken waain zeewater gepompt wordt. "Dat is een van de voordelen van deze plek. We zitten zo dicht bij zee dat we altijd zout water kunnen tappen." Een grote metalen buis in een bassin is voorzien van diverse coatings naast elkaar. Een deel van het metaal is niet geverfd. Rond de waterlijn is duidelijk zichtbaar dat het metaal wordt aangetast en roest. Er komen gaten in terwijl het met een coating afgedekte gedeelte ongemoeid blijft.

"De natuur streeft naar evenwicht", legt Buter uit. "Wij mensen stoppen extra energie in onze producten en de natuur doet er alles aan om dit teniet te doen met corrosie tot gevolg. Bij staal noemen we dat oxideren: roesten."

Toegepast

Alle onderzoek vindt plaats in het laboratorium waar geavanceerde apparatuuur staat opgesteld voor verschillende testen en analyses. "Endures verkoopt geen producten, maar doet onderzoek, analyseert en adviseert de klant," stelt Sibo Buter. "Het gaat om toegepast onderzoek en in overleg met de opdrachtgever kijken we op basis van ons rapport welke vervolgstappen moeten worden genomen om het probleem op te lossen."

Dan kan het gaan om de preventie van corrosie, maar ook om de wering van aangroei op de romp van schepen. Dit wordt antifouling genoemd. "Fouling op schepen is biologische aangroei die zich op de onderwaterromp vastzet bijvoorbeeld zeepokken, mosselen en dergelijke. Door verruwing van het oppervlak neem de weerstand tijdens het varen toe en is dus meer brandstof nodig. Aangroei in zeewater is veel sterker dan in zoet water. Aangroei verminderen kan de scheepseigenaar veel geld besparen."

Het RTL 7 tv-programma 'Doe maar duurzaam' besteedde aandacht aan Endures omdat het bedrijf de levensduur van materialen en constructies wil vergroten. " Vroeger sprak men van roestvrij staal, maar dat bestaat niet, wat bedoeld wordt is roestvast staal (RVS)", vertelt Butter. " In overdekte zwembaden heeft RVS sterk te lijden onder spanningscorrosie. Zo is de afgelopen jaren in Tilburg een geluidsbox naar beneden gekomen waardoor een baby is omgekomen. De overheid wil dat zwembaden voor begin 2017 geïnspecteerd zijn op de aanwezigheid van deze metalen. Ook hierin zijn we actief."

Bron: NHD