Beloning voor 'blauwe ideeën'.

0

MKB-bedrijven met een wateridee/-product kunnen m.i.v. 2017 een beroep doen op het Waterinnovatiefonds van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het waterschap stort eenmalig twee miljoen euro in het fonds. Bij een kansrijk ondernemersvoorstel dat is ingediend, kan het besluiten maximaal twee ton mee te investeren om de ontwikkeling daarvan in een stroomversnelling te brengen. Het MKB-bedrijf waaraan zo'n 'aanmoedigingspremie' wordt toegekend, moet tenminste hetzelfde bedrag op tafel leggen. Het waterschap trekt binnen zeven jaar de handen van het project af en rekent erop dat het ingelegde bedrag wordt terugverdiend of -betaald.

Waar we voor willen zorgen is dat regionale MKB-bedrijven met prachtige ideeën of oplossingen voor de blauwe sector, worden gestimuleerd deaarmee aan de slag te gaan. Het kan gaan om innovaties op het gebied van waterzuivering, grondstoffenproductie of winnen van chemische stoffen uit afvalwater, wateropvang, waterveiligheid, dijken als inkomstenbron, ontzilting en energieopwekking.

Bron: NHD