Beste strandpaviljoen NH

0

De Deining in Castricum Beste Strandpaviljoen van Noord-Holland 2015

Het Castri­cum­se strand­pa­vil­joen De Dei­ning van Ri­chard en Ju­lia Groot is gis­te­ren op Texel uit­ge­roe­pen tot Bes­te Strand­pa­vil­joen van Noord-Hol­land. De Zee­meeuw uit Noord­wijk werd Bes­te Strand­pa­vil­joen van Ne­der­land. Tha­las­sa in Zand­voort scoor­de de ti­tel Schoon­ste Strand­pa­vil­joen 2015. De uit­rei­king vond plaats bij Paal 17 op Texel, dat vo­rig jaar de hoog­ste eer kreeg.

De Dei­ning kreeg een ge­mid­deld rap­port­cij­fer van 8,5; even­veel als al­ge­meen win­naar De Zee­meeuw. 'Cre­a­tief, mi­li­eu­be­wust, duur­zaam en on­der­schei­dend. Net wat hip­per maar niet te!’, was het oor­deel van de mys­tery guest van or­ga­ni­sa­tor Strand Ne­der­land. Ri­chard Groot is heel erg blij met de prijs: ,,Ge­wel­dig. Dit heeft bloed, zweet en tra­nen ge­kost.’’ Zijn vrouw Ju­lia zegt: ,,Ik zie een emo­ti­o­ne­le man. Hij heeft zich hier ja­ren voor in­ge­zet.’’ Groot nam het pa­vil­joen in 2000 over van zijn zus. Hij ver­telt: ,,Een strand­pa­vil­joen is hard wer­ken. Dat doe je sa­men met het per­so­neel. Je me­de­wer­kers zijn je am­bas­sa­deurs. Sa­men wer­ken we aan de kwa­li­teit. Ik zeg al­tijd: ’Ik heb een fa­mi­lie thuis en een fa­mi­lie op het strand'.’’

De Dei­ning was ook ge­no­mi­neerd voor de ti­tel Schoon­ste Pa­vil­joen 2015. ,,Daar dach­ten we kans te ma­ken. Maar Bes­te Strand­pa­vil­joen van de pro­vin­cie is be­ter; hier­voor moet je meer zijn dan schoon. Ons pa­ra­de­paard­je is dat ie­der­een zich thuis­voelt op het pa­vil­joen. Je kunt er met je nat­te hond bin­nen­lo­pen maar er ook een per­fect ver­zorg­de brui­loft hou­den'', al­dus Groot.

Het was voor het on­der­ne­mers­echt­paar wel een uit­da­ging om op een van de druk­ste da­gen van het sei­zoen naar Texel te gaan. ,,Maar dit is zo uit­zon­der­lijk en met ver­bluf­fend re­sul­taat. Het trig­gert ons om er een schep­je bo­ven­op te doen. Dit is geen eind­doel. We zijn nu hal­ver­wege.’’

Bron: NHD