De oudste dijk bij Winkel hervonden

0

De dijk heeft als zeedijk gefunctioneerd totdat in 1847 de Groetpolder werd drooggelegd. Dit is op 17 en 18 juni ontdekt tijdens archeologisch onderzoek dat plaats kon vinden omdat Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier de verkeersveiligheid ter plaatse verbetert. De weg krijgt nieuw asfalt, er komt een vrijliggend pad voor fietsers en een fietsbrug naast het viaduct over de N242.

Vanwege de wegwerkzaamheden werd het mogelijk om in het talud van de dijk een kijkje te nemen en de oudste sporen op te zoeken. Het gaat om een deel van de West-Friese Omringdijk die hier na overstromingen in 1335 werd aangelegd op de plek van een oudere dijk. Toen is het land ten noordoosten van de dijk verloren gegaan. Pas in de 19e eeuw is hier weer land van gemaakt door de aanleg van de Groetpolder. Naast het dijkje moet een kleine dijksloot gelegen hebben. Er zijn enkele aardewerkscherven gevonden uit de middeleeuwen en er is een grondmonster genomen.

Algemeen aangenomen is dat de eerste dijkringen in de 12e eeuw tot stand zijn gekomen. Dit is zelden aangetoond. De werkzaamheden aan de dijk was voor archeologen een unieke kans om een kijkje te nemen in zo'n oude dijk.

Het onderzoek is in opdracht van het hoogheemraadschap uitgevoerd door Robert van Heeringen en Erik Louwe van archeologisch adviesbureau Vestigia. De regie was in handen van Gerard Alders van Cultuurcompagnie Noord-Holland. De komende maanden worden de gegevens nader bestudeerd en komt waarschijnlijk meer duidelijkheid over de datering van de oudste dijk.