Groen licht voor groene stroom drijvend zonnepark A7

0

ECW (Energie Combinatie Wieringermeer) ziet kansen om van een waterpartij op bedrijventerrein Agriport A7 een drijvende zonneweide te maken.

ECW (Energie Combinatie Wieringermeer) ziet kansen om van een waterpartij op bedrijventerrein Agriport A7 een drijvende zonneweide te maken. De plas heeft een oppervlakte van twee voetbalvelden en kan inpotentie 1 megawatt aan elektriciteit opleveren. ECW levert op dit moment al restwarmte van bijvoorbeeld Microsoft aan glastuinbouwers en andere ondernemers op het bedrijventerrein.

,We hebben intussen groen licht van het hoogheemraadschap en de gemeente’’, vertelt ECW-directeur Robert Kielstra. ,,De vergunningen zijn dus rond. Maar om het idee definitief door te kunnen laten gaan, moet een beroep worden gedaan op de zogeheten SDE-regeling, een subsidiepot van het rijk voor initiatieven met betrekking tot duurzame energie. Afhankelijk van of en hoeveel geld wordt toegekend, maar ook of we technisch tot een geschikt ontwerp kunnen komen, hakken we ergens in de zomer van 2016 de knoop door of het drijvende zonnepark op Agriport doorgaat.’’

Bron: NHD