Groene waterstof is het nieuwe ’zwarte goud’

1

Ooit werd olie het zwarte goud genoemd. Nu het tijdperk van fossiele brandstof op z’n retour is, is een ander soort energie in opkomst: het groene goud. Waarbij groen slaat op duurzaam.

De energie die gewonnen wordt uit windmolens en zonnepanelen is het bekendste voorbeeld van dat groene goud, maar vlak waterstof niet uit. Door steeds meer energiedeskundigen wordt waterstof als een zeer kansrijke energiebron voor de nabije toekomst gezien. Niet alleen voor huishoudens en industrie, maar ook voor auto’s en andere voertuigen.

Waterstof is een gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit. Groene waterstof is de variant die ontstaat door de energie van windparken op zee om te zetten in waterstof.

Omdat Nederland ooit voorop liep met aardgas, kan ons land nu een belangrijke speler op het gebied van waterstof worden, meent Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Hij wijst op de reeds aanwezige gasinfrastructuur en gasknooppunten richting de Noordzee die in de Kop van Noord-Holland zijn aangelegd en nu gebruikt kunnen worden voor waterstof. Directeur Johan Atema van de nationale gasproducent NAM geeft Pennink gelijk. Tijdens een bezoek aan de Helderse locatie van de NAM, een van die gasknooppunten, zegt Atema: ,,De reeds aanwezige gasinfrastructuur biedt grote kansen voor een efficiënte waterstofproductie op zee en het benodigde transport van deze energiebron naar het vasteland waar de afnemers zoals huishoudens en industrie te vinden zijn.”

Deze visie is koren op de molen van Jo Pieters, baas van olie&gas-lobbyclub Nogepa. Tijdens een discussie met hoogleraar Jan Rotmans in Leiden breekt Pieters een lans voor behoud van de gasinfrastructuur op zee. Bepaalde gasplatforms en het buizenstelsel op de zeebodem moeten volgens Pieters niet afgebroken worden zoals ooit contractueel is vastgelegd met de Nederlandse staat. Pieters: ,,Ik zeg dat niet omdat onze bedrijven dan goedkoper uit zijn, maar omdat het in feite kapitaalvernietiging is. De infrastructuur kan goed benut worden voor het transport van energie naar ons vasteland.”

Shell
Volgens hoogleraar Rotgans moeten grote spelers binnen Nogepa, zoals Shell, nog veel meer gaan doen aan duurzame energietechnieken dan momenteel gebeurt. Nu gaat van de 25 miljard dollar die Shell jaarlijks investeert in de winning van energie één procent naar duurzame energie. Rotgans meent dat de Brits-Nederlandse multinational enkel toekomst heeft als ingezet wordt op waterstof, zon, wind en biomassa.

Voor de Noord-Hollandse zeehavens Den Helder en IJmuiden biedt de overgang van fossiele brandstoffen als olie en gas naar duurzaam opgewekte energie grote kansen. Directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder was twee weken geleden van de partij op een windenergie-beurs in Kopenhagen. Daar sprak zij bedrijven die in het zuiden en noordoosten van de Nederlandse economische zone in de Noordzee windparken aan het bouwen zijn. Bolderheij: ,,Vanaf 2023 worden er ook windparken voor de Helderse kust aangelegd. Dan moet ons havengebied klaar zijn voor de daardoor resulterende bedrijvigheid op land.”

Ook directeur Conny van den Hoff van Den Helder Airport kijkt reikhalzend uit naar de groeiende omzet die de windindustrie schijnt te beloven. Maar de luchthaven profiteert ook nu al van de aanleg van windparken die op meer dan honderd kilometer afstand van de Noordkop uit zee rijzen. De reden daarvoor is dat de Helderse heliport als enige luchthaven van ons land gekwalificeerd is om helikopters van en naar de bouwplekken op zee te dirigeren. Dat heeft te maken met het feit dat er al decennia met werknemers gevlogen wordt naar en van platforms op zee voor olie en gas. Dus zijn er op de Kooy alle faciliteiten voor douane, afhandeling van gevaarlijke stoffen en dergelijke aanwezig. Eigenaar Schouwenaar van Den Helder Support Service heeft afgelopen jaar drie contracten gesloten met bouwers van windparken: ,,De luchthaven maakt Den Helder tot een knooppunt voor de windindustrie in ons land”, weet Schouwenaar.

Bron:NHD

Meer weten over waterstof? Kijk hier eens.