Grootschalige opslag warmte

1

Project van ECW in Middenmeer grootste in Europa.

ECW Middenmeer gaat een project opstarten voor grootschalige ondergrondse warmteopslag. ECW is sinds kort betrokken bij het Europese project Heatstore dat niet alleen gericht is op onderzoek naar het opslaan van aardwarmte (geothermie), maar ook kijkt naar mogelijkheden voor de markt.

Het bedrijf uit de Wieringermeer gaat daarvoor samen met internationale partners technologie ontwikkelen die in Europa nog niet eerder op deze schaal is toegepast. In zes demonstratieprojecten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland worden ondergrondse opslagtechnieken onderzocht. ECW is als pilot het enige Nederlandse project.

Met deelname in het Europese project Heatstore is ECW een spil het gespecialiseerde onderzoek naar grootschalige warmte opslag. Als het project slaagt, is daarmee een doorbraak bereikt in de ondergrondse opslag van duurzame warmte. Grote hoeveelheden warmte die anders onbenut blijft, kan dan op ieder willekeurig moment gebruikt worden.

Het onderzoek naar ondergrondse opslag van duurzame aardwarmte op deze schaal is nieuw en nog niet eerder gedaan.

Gewoonlijk gaat er in de geothermie veel productie-capaciteit verloren als er geen vraag naar warmte is, zoals in de zomermaanden. Als ondergrondse opslag mogelijk wordt kan die warmte ’s winters worden gebruikt, maar ook wanneer er in het bedrijfsleven bijvoorbeeld een piekvraag naar energie is.

Operationeel

Een proefboring is inmiddels succesvol uitgevoerd en begin 2020 zullen de productieboringen worden gemaakt waarna het project in de loop van volgend jaar operationeel zal worden. Dat gaat gebeuren op de vestiging van ECW aan de Tussenweg in de Wieringermeer.

In het pas afgesloten klimaatakkoord, waarin Heatstore is opgenomen, wordt ook al reikhalzend naar de uitkomsten van het onderzoek uitgekeken. Het onderzoek wordt gedaan in een samenwerking met adviesbureau IF-Technology en wordt gecoördineerd door TNO.

ECW directeur Robert Kielstra heeft hoge verwachtingen van de deelname in het project Heatstore. „Dit gaat echt helemaal over ons, waar wij voor staan en hoe wij hier werken. Het kan er toe leiden dat geothermie grootschalig kan worden toegepast bij bedrijven en voor woningen. Als we dit over twee tot drie jaar voor elkaar hebben kunnen we de eerstkomende vijftien tot dertig jaar op heel duurzame wijze vooruit binnen het klimaatakkoord.”

Volgens Kielstra kan je het proces van de aardwarmte installaties niet zomaar stopzetten. „Dat is achteruitgang. Langzamer aan kan wel, maar niet meer dan 50 procent. En dan nog wordt er ’s zomers meer geleverd dan nodig is, zeker met de warme zomers van de afgelopen jaren. Daaruit blijkt wel hoe duurzaam je met deze energie kan omgaan als je verantwoord de warmte ondergronds kan opslaan.”

ECW is de grootste geothermieproducent van Nederland met tien putten verspreid over de twee vestigingen Agriport (Middenmeer) en het Grootslag (Andijk). ECW werkt inmiddels met een team van circa dertig specialisten vanuit onder meer de olie- en gassector.

Agriport

Het bedrijf is in 2006 opgericht als energieleverancier voor het vele honderden hectare grootte glastuinbouwgebied Agriport in Wieringermeer. In 2014 werden door ECW de eerste bronnen voor aardwarmte geslagen voor dit kassengebied en later ook voor het kassengebied het Grootslag. Met de aardwarmte uit de tien bronnen wordt circa 75MW energie per uur geleverd. Hiermee wordt het equivalent van het warmteverbruik van een stad als Hoorn beleverd.

Bron: NHD