Miljoenen voor testlab Petten

0

Petten wordt een kraamkamer voor nieuwe nucleaire geneesmiddelen. Het consortium Advancing Nuclear Medicine heeft vanuit Europa 6,8 miljoen euro subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van Field-Lab.

Dit testlab moet ervoor zorgen dat nieuwe nucleaire geneesmiddelen sneller kunnen worden ontwikkeld. Volgens de initiatiefnemers is het voor partijen nu vaak moeilijk om toegang te krijgen tot de nucleaire infrastructuur en materialen, wat zorgt voor veel vertraging.

Field-Lab, dat ervoor moet zorgen dat Nederland een voortrekkersrol krijgt op dit gebied, is een initiatief van het consortium Advancing Nuclear Medicine. NRG, exploitant van de hogefluxreactor in Petten, werkt hierin samen met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, de Stichting Voorbereiding Pallas, Radboudumc, Erasmus MC, Amsterdam UMC, NucMed en FutureChemistry.

Levensverlengend
Petten is nu al goed voor de productie van een derde van alle veelgebruikte medische isotopen wereldwijd. Het gaat dan vooral om isotopen die worden gebruikt voor het stellen van diagnoses. Maar de vraag naar nucleaire medicijnen die levensverlengend zijn en de kwaliteit van het leven verbeteren, neemt sterk toe.

Hier gaan ook de initiatiefnemers achter de nog te bouwen Pallas Reactor - de opvolger van de hogefluxreactor in Petten - vanuit. Vanwege de efficiënte infrastructuur is de Energy & Health Campus in Petten een logische plek voor Field-Lab, dat nu 6,8 miljoen euro toegekend heeft gekregen van het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling. De totale investeringskosten bedragen ruim 17 miljoen euro.

Samenwerking
,,Een aantal jaar geleden heeft NRG de focus verlegd om de ontwikkeling van nucleaire medicijnen te stimuleren’’, zegt Philippe Brouwers, Business Director bij NRG. ,,Hierin hebben wij met verschillende partners de samenwerking gezocht om de plannen voor Field-Lab te creëren. 30.000 patiënten per dag hebben nu al baat bij onze producten uit Petten. Met de toekenning van deze financiële steun kunnen we Field-Lab gaan realiseren en kunnen we in de toekomst nog meer patiënten helpen.”

Wouter Vogel, nucleair geneeskundige bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, deelt die mening: ,,Het Field-Lab van NRG geeft ons een wereldwijde voorsprong bij het ontwikkelen van nieuwe manieren voor het onderzoeken en behandelen van kanker.’’

NucMed, het bedrijf van Harrie Buurlage (oud-directeur van NRG) heeft de taak ervoor te zorgen dat goede ideeën die voortkomen uit Field-Lab leiden tot medicijnen die daadwerkelijk worden geproduceerd, al dan niet in Petten. ,,Misschien is de benodigde machinerie al ergens anders aanwezig en we willen het programma van Field-Lab niet beperken.’’

Enorme potentie
Volgens Buurlage is de potentie voor nucleaire medicijnen enorm. ,,De toepassing van nucleaire medicijnen vindt steeds meer haar weg in de kankerbehandeling.’’

Philippe Brouwers verwacht dat er in Petten binnen 2 à 3 jaar klinische studies kunnen worden uitgevoerd waarbij medicijnen op mensen worden getest. Er zal volgens hem onder meer onderzoek plaatsvinden naar medicijnen voor prostaat- en schildklierkanker. Ook worden er studies gedaan naar de effectiviteit van behandelingen met nucleaire medicijnen. Voor Field-Lab wordt een bestaand laboratorium deels omgebouwd om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de productie van nucleaire medicijnen worden gesteld.

Hij benadrukt dat Field-Lab, dat in eerste instantie een programma is dat vier jaar loopt, belangrijk is voor de Energy & Health Campus in Petten. ,,We werken niet alleen samen met artsen, maar we trekken ook bedrijven aan. Dat biedt allerlei kansen voor de werkgelegenheid.’’

Bron: NHD