Nieuwe technologie haalt meer gas en mineralen uit nat afval

0

Zuiveringsslib, mest, digestaat en organisch natte fractie zijn voor veel bedrijven afval. Afvalverwerkers, veehouders, waterschappen voedselproducenten of ziekenhuizen zijn veel tijd en geld kwijt aan het verwerken van deze natte reststromen. De huidige verwerkingsmethoden zijn vaak duur en leveren beperkte resultaten. Het Nederlandse bedrijf Gensos uit Breezand heeft een efficiëntere methode ontwikkeld die meer waarde uit natte afvalstromen haalt. In samenwerking met de TU Delft werd de grootste en meest efficiënte superkritische vergassingsinstallatie ter wereld in werking gesteld.

Gensos ontwikkelde de innovatieve recyclingmethode op basis van superkritische vergassing - een hydrothermisch proces waarbij onder hoge druk en temperatuur bruikbare stoffen gewonnen kunnen worden uit waterige biomassa. Nat afval, zoals mest en slib, kan hiermee effectief worden omgezet in herbruikbare gassen, mineralen en water. 

Uitgebreid onderzoek en ontwikkeling leidden uiteindelijk tot een experimenteel bewezen, schaalbaar en gepatenteerd concept. De vergassingstechniek van Gensos wordt op dit moment op pilotschaal getest en de eerste resultaten zijn veelbelovend. “Deze installatie kan per uur ongeveer een halve kuub nat afval omzetten in opnieuw bruikbare biogassen”, zegt John Harinck, medeoprichter van Gensos. “Ons concept levert tot 50 procent meer gas op dan de huidige vergistingsprocessen.”

Gensos verlegt daarmee de grenzen van de technologische mogelijkheden voor de eindverwerking van nat afval. Uiteindelijk moeten de opbrengsten van het verwerken van afval daarmee groter worden dan de kosten. “Afval wordt zo een duurzame bron van inkomsten”, zegt Harinck. “Zuiveringsslib, mest, natte fractie en digestaat bevatten waardevolle energie en grondstoffen. Onze recyclingmethode kan zichzelf daardoor snel terugverdienen.” 

Gensos loopt voorop in de ontwikkeling van superkritische vergassing, een technologie die tot dusverre nog niet vercommercialiseerd is. “De eerste succesvolle tests met onze vergassingsinstallatie brengen ons een stapje dichter bij marktintroductie”, zegt Harinck. “Naast meer testen is de eerstvolgende stap om nu verder samen te werken met de juiste marktpartijen en partners.”

Wilt u meer weten over de techniek van Gensos of kunt u ons verder helpen richting een wereld zonder afval? Bezoek www.gensos.nl

Over Gensos
Gensos ontwikkelt superkritische vergassingssystemen. Het bedrijf werd opgericht in 2008 als spin-out de TU Delft. Het bedrijf is gevestigd in Delft, bij incubator YES!Delft en in Breezand. Meer informatie vindt u op www.gensos.nl. U kunt ook contact opnemen met directeur John Harinck via bovenstaande contactknop of +31 (0)85 401 8141