Onderzoek ECN: Biobrandstof is duurzamer en goedkoper

0

Schepen, vliegtuigen en vrachtwagens zullen de komende jaren meer en meer brandstoffen gaan tanken die worden geproduceerd uit stro of resthout. Dit dankzij nieuwe, geavanceerde technologieën. Onderzoek ECN wijst uit dat het niet alleen duurzamer is maar ook goedkoper.

Biobrandstof ligt al jaren onder vuur. Voor de huidige productie worden immers vooral voedselgewassen als maïs en koolzaad gebruikt. Voor de tweede generatie biobrandstoffen zijn echter geen voedselgewassen meer nodig. Dat betekent het einde van het doemscenario dat de voedselprijzen voor de allerarmsten zouden stijgen doordat de landbouwproductie geen gelijke tred kan houden met een hogere vraag naar deze gewassen. Dit mede dankzij onderzoeksinstituut ECN in Petten. Daar houdt men zich onder meer bezig met het ontwikkelen van geavanceerde technologie die laagwaardige biomassastromen omzet in zo hoogwaardig mogelijke energie en andere producten.

Onlangs werd bekend dat onderzoekers van ECN een nieuwe methode hebben bedacht waardoor een liter duurzame biobrandstof 10 tot 15 cent goedkoper geproduceerd kan worden. Deze techniek, genaamd Cellulase Saver, zorgt ervoor dat de kosten voor enzymen – die de cellulose in bijvoorbeeld stro afbreken tot suikers, die later gefermenteerd kunnen worden tot bijvoorbeeld ethanol – flink worden verlaagd.

Veel interesse
Onderzoeker Wouter Huijgen van ECN werkte met zijn team – dat zich richt op het maken van brandstof en chemicaliën uit biomassa – enkele jaren aan de nieuwe methode. Volgens hem bestaat er bij het bedrijfsleven veel interesse voor de gepatenteerde techniek. ,,We hebben veel gesprekken gevoerd met alle toonaangevende bedrijven die zich hiermee bezig houden. We zitten nu in het stadium van experimentele testen. Per casus moeten we bekijken wat onze techniek aan kostenbesparing oplevert. We hebben goede hoop dat deze techniek voor veel verschillende toepassingen zal worden gebruikt.’’

Marc Londo, die zich bij ECN bezighoudt met beleidsstudies op het gebied van hernieuwbare energie, stelt dat biomassa een onmisbare bouwsteen is bij het bereiken van de wereldwijde en de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het goede nieuws is dat de tweede generatie biobrandstof de potentie heeft om goedkoper te worden dan de eerste generatie. ,,De grondstoffen zijn namelijk goedkoper en de kosten van de techniek om daar brandstoffen van te maken kunnen nog flink omlaag.’’

Londo verwacht dat personenauto's op de lange ter- mijn gaan rijden op elektriciteit of op waterstof. ,,Maar voor de korte termijn en voor de internationale scheepvaart, vliegtuigen en vrachtwagens zien we een grote rol weggelegd voor biobrandstof. Een elektrische vrachtauto zou wel erg vaak moeten worden opgeladen. Daarnaast hebben we nog de petroche- mische industrie die nu op olie en gas draait. Ook daar kan biobrandstof worden gebruikt, bijvoorbeeld voor 'biobased plastics', zoals voor de productie van petflessen.’’

,,We zijn nu aan het onderzoeken wat je allemaal met biomassa kunt doen'', vervolgt Londo. ,,Tegelijkertijd moeten we dan de vraag beantwoorden of we in Europa genoeg duurzame biomassa hebben of dat we hier meer van moeten produceren of importeren. Ook brengen we in kaart wat de verschillende Europese lidstaten nu doen op het gebied van biomassa en wat wij van elkaar kunnen leren.’’ 

Tweede generatie
De verwachting is dat er in de toekomst ruimte zal blijven voor de tweede generatie biobrandstof. ,,Hierbij gaat het immers om al bestaande biomassa die je beter kunt benutten. Het gaat om residuen uit de agrarische sector (stro) en bosbouw (hout, bast). Dat zijn beschikbare reststromen die relatief goedkoop zijn'', zegt Londo. Huijgens: ,,Waar we ons als onderzoekers ook mee bezighouden is hoe we de hele plant kunnen gebruiken en niet alleen het suikerdeel dat voor de brandstof wordt gebruikt.''

Bron: NHD