Rapport Verblijfsrecreatie

0

Rapport: doe iets aan verouderde vakantieparken.

Noord-Holland Noord kent te veel verouderde vakantieparken, die vaak ook nog eens niet meer voor verblijfsrecreatie worden gebruikt. Gemeenten zouden hier iets aan kunnen doen door bijvoorbeeld de bestemming te veranderen. Het is één van de aanbevelingen in het rapport '(Her)ontwikkelingsperspectieven Verblijfsrecreatie'.

Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord dat ZKA Consultants uitvoerde in opdracht van de regiogemeenten, de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Andere belangrijke conclusie in het rapport is dat de regiogemeenten gezamenlijk een visie op verblijfsrecreatie moeten maken voor de hele regio. "Want recreatie houdt voor een toerist niet op bij de gemeentegrens", aldees Cees Brinkman namens het Ontwikkelingsbedrijf. "Juist die combinatie van bijvoorbeeld de VOC-steden met het strand, de waterwerken bij de Afsluitdijk met de plaatsen rond het IJsselmeer; alles bij elkaar maakt het voor de toerist interessant om langer te blijven. Wat willen we en hoe willen we toeristen naar de regio trekken? Maar vooral ook: hoeveel kan er nog bij? Bestaande aanbieders zijn niet altijd geholpen met meer concurrentie. Je moet bepalen of je nieuw aanbod wilt, of bestaand aanbod een impuls wilt geven".

De verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord telt circa 1700 bedrijven en in totaal ongeveer 220.000 slaapplaatsen. Van deze 'bedden' wordt 20 tot 30 procent niet voor verblijfsrecreatie gebruikt: er wordt permanent gewoond door bijvoorbeeld sociaal zwakkeren of Oost-Europese werknemers.. Hierdoor ontstaat een verkeerd beeld van de verblijfsrecreatie.

Problemen

Bovendien zitten deze bedrijven -naar schatting 35 procent- vaak zodanig in de problemen dat ze misschien helemaal geen verblijfsrecreatie meer zouden moeten bieden, vertelt Brinkman. "Soms zijn er nog wel kansen om een park nieuw leven in te blazen, omdat het bijvoorbeeld vlakbij het strand zit. Maar je ziet ook parken waar het gewoon nooit meer wat gaat worden. Dan kun je het laten doodbloeden, maar je kunt ook een nieuw doel creëren, zodat een ondernemer weer zin krijgt om te investeren. Bijvoorbeeld door de recreatiebestemming om te zetten in een woonbestemming".

Bron: NHD.