Alkmaar stevent af op recordbezoek

0

Met een geschat aantal bezoekers van 7,8 miljoen stevent Alkmaar dit jaar af op een record. Ten opzichte van 2015 gaat het om een toename van 5,4 procent.

Wethouder Victor Kloos verklaart de toename door verlenging van het kaasmarktseizoen, de introductie van nieuwe evenementen zoals theatergezelschap de Karavaan en de komst van de populaire kledingwinkel van Primark aan de Laat. "Het hoofddoel was om de historische binnenstad aantrekkelijk te houden en dat te ondersteunen met evenementen. In die opzet zijn we geslaagd", aldus Kloos. In 2014 trok Alkmaar 6,8 miljoen bezoekers, vorig jaar waren dat er 7,4 miljoen.

De toename is volgens Kloos niet toe te schrijven aan een stijging van het aantal evenementen. "Dat wordt wel eens gesuggereerd", meldt Kloos. "Maar de cijfers wijzen iets anders uit." Dit jaar zijn er in Alkmaar 643 vergunningen aangevraagd. In 2012 waren dat er 662.

Kloos legt ook een oorzakelijk verband tussen het toegenomen aantal bezoekers en de geluidsoverlast die binnenstadbewoners ervaren. "Zij hebben het gevoel dat het aantal evenementen is toegenomen en dat er daardoor meer overlast is. Dat is dus niet het geval."

Deze maand worden de bewoners van het centrum van Alkmaar uitgenodigd voor een bijeenkomst over de overlast. Daarbij kunnen ze zelf ook ideeën aandragen.

Bron: NHD.