Tech@connect samen aan de slag voor Noordkop.

0

"We gaan concreet werk maken van een betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is een zaak van de lange adem, maar het begint met samen aan de slag te gaan. Dat is in het belang van ons leefklimaat in de Noordkop", stellen wethouders Edwin Krijns, Theo Meskers en werkambassadeur Dook van den Boer.

Maandagavond tekenden de heren samen met een groot aantal vertegenwoordigers van bedrijfsleven, Koninklijke Marine en het onderwijs een overeenkomst om te komen tot Tech@connect in de Noordkop.

Eerder zijn in IJmuiden goede ervaringen opgedaan met dit concept waarbij bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Als manager van Tata Staal speelde Dook van den Boer daar een rol in. Inmiddels is hij weg bij het staalbedrijf en door de provincie gevraagd om als werkambassadeur een stimulerende rol te spelen in meer regio's van Noord-Holland.

"Ik ben blij dat dit initiatief goed wordt opgepikt in de Noorkop", stelt Van den Boer. "Er zitten hier een paar grote ondernemingen en veel kleinere. Uit beide categorieën hebben we de belangrijkste spelers aan ons weten te binden. Ook het onderwijsveld is zeer goed vertegenwoordigd. Doel is onder meer stageplekken scheppen, opleidingen ontwikkelen die aan de vraag uit de markt voldoen en toewerken naar een situatie waar de vele vacatures die er in en rond Den Helder zijn beter te vervullen."

Kunstof tanks

Voorbeeld daarvan is de bouwer van kunststof vloeistoftanks Tankwell in Oude Zeug. Het ROC gaat speciaal voor dit bedrijf toekomstige werknemers opleiden.

Wethouders Krijns van Den Helder vult aan: "Vorige week had de kant een artikel over HGG in de Wieringermeer dat moeite heeft om gekwalificeerd personeel te vinden. Dat sluit naadloos aan bij wat we nu proberen te bewerkstelligen: goed opgeleid personeel dat graag in deze regio woont en werkt." Wethouder Meskers van Hollands Kroon geeft een voorbeeld uit zijn eigen verleden: "Ik ben nu 54 en veel van mijn klasgenoten van destijds hebben de regio verlaten op zoek naar een baan in de Randstad. Voor de Noordkop betekende dat een aderlating. Je moet maar zo zien: elke werknemer die een bedrijf in Hollands Kroon, Den Helder of Schagen erbij krijgt, betekent meer omzet voor de winkels, bezoek aan culturele instellingen, lidmaatschap van clubs, kinderen die hier naar school gaan en noem maar op. Het heeft een direct gevolg voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen."

De bestuurders voegen er aan toe dat samen met de provincie 30 miljoen euro geïnvesteerd wordt om de bereikbaarheid te verbeteren en activiteiten op te zetten die het toerisme versterken en de arbeidsmarkt in een beter perspectief plaatsen.

Bron: NHD