Waterenergie, een innovatie uit Noord-Holland Noord

1

Het opwekken van stroom door gebruik te maken van water in Nederland is in opkomst. Mogelijk doen grote delen van de Oosterscheldekering en de Brouwersdam in de toekomst dienst als opwekkers van energie, zo blijkt uit de overeenkomst Green Deal tussen de provincie Zeeland en de Rijksoverheid. Parel uit de regio Tocardo levert deze turbines.

Vanaf aankomend najaar gaan vijf getijdenturbines in de Oosterscheldekering zorgen voor stroom. Dat heeft producent Tocardo bekendgemaakt. ,,De bouw van deze getijdencentale tussen twee pijlers van de Oosterscheldekering is revolutionair, in ieder geval het grootste project voor getijdenstroom in Nederland tot nu toe”, zegt Hans van Breugel van Tocardo. ,,Als deze proef goed verloopt hopen we de komende jaren fors te kunnen uitbreiden in Zeeland waardoor we uiteindelijk 200.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien.”

Proef
De provincie Zeeland bevestigt de voornemens die in Green Deal staan geformuleerd, maar houdt vooralsnog een slag om de arm. ,,Het met waterturbines volbouwen van de Oosterscheldekering en Brouwersdam is geen vanzelfsprekendheid. We moeten eerst de resultaten van deze proef afwachten. Aan de wil ligt het in ieder geval niet”, aldus gedeputeerde Ben de Reu.

Het opwekken van stroom via getijden gebeurt via hetzelfde principe als met windturbines. Bij zowel eb als vloed draaien turbines onder water waardoor energie ontstaat. ,,Het voordeel van getijdenenergie ten opzichte van wind- en zonne-energie is dat stroming ieder moment van de dag aanwezig zijn. Bij windmolens en zonnepanelen ben je afhankelijk van wind en zon”, stelt Van Breugel. De vijf turbines kunnen elektriciteit voor duizend huishoudens opwekken en kosten elf miljoen euro.


Export
Volgens waterbouwkundige Tjerk Zitman zal getijdenenergie in ons land slechts een klein deel toevoegen aan schone energiewinning overnemen. ,,Er zijn hier simpelweg te weinig plekken die geschikt zijn voor de winning van getijdenstroom.”

Van Breugel hoopt door waterturbines wereldwijd te exporteren de werkgelegenheid in Nederland te kunnen stimuleren. Volgens hem hebben zich enkele buitenlandse partijen gemeld die geïnteresseerd zijn centrales in hun land te bouwen.

Naast proeven met getijdenenergie wordt ook volop onderzoek gedaan naar het opwekken van blauwe energie. Dit is een natuurkundig proces waarbij zoet rivierwater en zout zeewater worden gemengd en energie vrij komt. ,,Deze techniek staat ondanks een proeffabriek op de Afsluitdijk in de kinderschoenen, maar kan in potentie flink wat elektriciteit opwekken”, aldus onderzoeker René van Roij van de Universiteit Utrecht.

Bron: Telegraaf