De Witte Kerk

2

De 11de-eeuwse Witte Kerk was eeuwenlang het religieuze hart van Heiloo en omstreken. Sinds 2001 is het turfstenen kerkje, met zijn concerten en exposities, het culturele centrum van Heiloo. Ook worden er nog huwelijken voltrokken en bijzondere diensten gehouden. De oude pastorie ertegenover, nu de Oudheidkamer Heiloo, was ooit een ontmoetingsplaats voor jonge schrijvers en dichters van ‘De kring van Heiloo’. Daarin zaten o.a. Nicolaas Beets, Jacob van Lennep en Anna Bosboom-Toussaint.

Kleine orgel van de Witte Kerk - Heiloo
Veel bezoek tijdens concert in de Witte Kerk - Heiloo
Grote orgel van de Witte Kerk - Heiloo
Binnen in de Witte Kerk - Heiloo