ECN

7

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) is een internationale topspeler op het gebied van energie-innovatie. ECN doet onderzoek op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, afval, energiebesparing, milieu, duurzame energiesystemen en leveren onafhankelijk beleids- en strategisch advies. Het onderzoek is erop gericht om innovatieve oplossingen te vinden om het gebruik van duurzame energie en toepassing van energiebesparing te bevorderen. De expertise en de onderzoeksinfrastructuur van ECN slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en de behoeften van de markt. 

 

ECN bij Petten vanuit de lucht (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)
ECN
ECN