Europese School

3

In 2013 vierde de Europese School Bergen zijn 50-jarig jubileum. De school is de enige Europese School in Nederland en heeft ruimte voor 1.000 leerlingen van kleuterklas tot VWO niveau en alles ertussenin. Leerlingen van maar liefst 50 nationaliteiten kunnen hier hun 'European Baccalaureate' halen dat in de hele Europese Unie wordt erkend. Bedrijven in de regio met veel internationale werknemers, zoals ECN en NRG, profiteren van de aanwezigheid van een Europese School. Een goede opleiding voor de kinderen is een belangrijke voorwaarde voor mensen om zich in een compleet nieuw land te vestigen.  

directeur Europese School - Steve Lewis
Kleuterklas van de Europese School