Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

6

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, dus inclusief Texel. Elke dag werken honderden medewerkers aan de bescherming van het land en de kwaliteit van het oppervlaktewater. ‘Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt’, luidt de slogan. Het Hoogheemraadschap zorgt dat alle Nederlanders droge voeten houden.

 

 

Zeesluis bij Edam - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waterpeil - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier