Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord

7

De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord helpt het onderwijs, onderzoek en het regionale bedrijfsleven om de onderlinge aansluiting en afstemming te vergroten. Ondernemers uit de regio kunnen beschikken over kennis en onderzoek, wat beschikbaar wordt gemaakt door studenten. 
In juni 2010 is de Kenniswerkplaats formeel gestart met het tekenen van een intentieverklaring door de provincie, het Clusius College, Agriboard en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

Kenniswerkplaats
Kenniswerkplaats