PWN

7

Jaarlijks zuiveren de duinen in het Noord-Hollands Duinreservaat op natuurlijke wijze 45.000.000.000 liter water tot drinkwater! Drinkwater uit de kraan: het lijkt zo vanzelfsprekend. De klant geeft de kwaliteit van het drinkwater van PWN een rapportcijfer van gemiddeld 8,5. Het hoogste cijfer in Nederland! PWN investeert continue in de nieuwste innovatieve technieken. Zo is eind 2014 een compleet nieuwe zuiveringsinstallatie geopend in Andijk, die alle microverontreiniging nog duurzamer uit het water kan halen.

waterzuivering Castricum
Waterwingebied bij avond
Nieuwe waterzuivering Andijk