Stede Broec

4

2014 is het jaar dat de gemeente Stede Broec 650 jaar geleden stadsrechten verwierf. Lange tijd was tuinbouw (met onder meer bloembollenteelt) de belangrijkste economische activiteit in de dorpen van de gemeente. Tegenwoordig is Stede Broec voornamelijk een forenzengemeente voor de Randstad en de grote steden van Noord-Holland.

Stede Broec
Stede Broec
Stede Broec