Volgende || Energietransitie >

Datacenters & ICT

6

De regio heeft zich met het Microsoft datacenter op de kaart gezet als aantrekkelijke vestigingsregio voor datacenters. Samen met een sterk ICT cluster leveren wij een belangrijke bijdrage aan de backbone van de digitale economie in Nederland en Europa. Er wordt letterlijk een verbinding gelegd met de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Ruimte voor datacenters

De wereld digitaliseert en Holland boven Amsterdam is daar een belangrijke schakel in. De ontwikkeling van grootschalige datacenters zoals Microsoft en Google rondom Amsterdam zijn hier een bevestiging van. Holland boven Amsterdam onderscheidt zich door de aanwezige kennis en goede infrastructuur op het gebied van energie. En dat is voor ICT-bedrijven cruciaal: zonder betrouwbare en duurzame energievoorziening immers geen dataopslag. De regio biedt volop beschikbare ruimte voor aanleg van datacenters én het ligt erg gunstig ten opzichte van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX).

Ook hier zijn de raakvlakken met Energie, Water en Agrifood volop aanwezig. De datacenters op Agriport maken bijvoorbeeld een crossover met de land- en tuinbouwsector. De datacenters maken gebruik van de energie en de infrastructuur van de kassen. De volgende stap is de wederdienst: warmtelevering van datacenters aan de kassen. Holland boven Amsterdam blijft volop investeren in de ontwikkeling van de digitale economie. Want ICT en datascience-initiatieven moeten de ruimte hebben om te groeien. Die krijgen ze in Holland boven Amsterdam.

 
Klik hier om het rapport te downloaden

ICT cluster

IT=Alkmaar is het cluster van ICT-bedrijven in regio Alkmaar. Het is een iniatief van bedrijven Betty Blocks, Triple, Cyso, Nedvice-ICT, Herke ICT Group, Cloud2, Bluedesk, Create en SnelStart, werken met elkaar samen om het ICT-cluster zichtbaar te maken en het netwerk structureel te versterken en te verankeren in Noord-Holland.
Data Science Alkmaar is een platform waar bedrijfsleven, overheden en onderwijs samenkomen om goed zicht te krijgen op de kansen die big data en data science bieden: www.datasciencealkmaar.nl

Bjorn Borgers
bborgers@nhn.nl