Disclaimer

Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft de website www.regiohollandbovenamsterdam.nl ontwikkeld om informatie te verstrekken aan mensen die geïnteresseerd zijn in de regio Noord-Holland Noord. Geen van deze informatie mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwikkelingsbedrijf NHN. Ontwikkelingsbedrijf NHN is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Bij het samenstellen van de inhoud van regiohollandbovenamsterdam.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website en Ontwikkelingsbedrijf NHN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van regiohollandbovenamsterdam.nl. Regiohollandbovenamsterdam.nl geeft toegang tot websites en informatie van derden. Ontwikkelingsbedrijf NHN is ook niet aansprakelijk voor de informatie die aangeboden wordt door derden.

De presentatie en inhoud van deze site zijn beschermd door de huidige wetgeving inzake de intellectuele eigendom, die betrekking heeft op regiohollandbovenamsterdam.nl. Geen enkel deel van deze site mag worden gereproduceerd of weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwikkelingsbedrijf NHN. Elke reproductie, gebruik en/of wijzigen gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwikkelingsbedrijf NHN kan een inbreuk vormen. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, of overplaatsing naar een andere website is verboden. Copyright van de aangeboden informatie op regiohollandbovenamsterdam.nl ligt bij Ontwikkelingsbedrijf NHN. Niets uit deze portal mag zonder toestemming worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.