<   Vorige || Datacenters & ICT Volgende || Innovatieve teelt >

Energietransitie

4

De regio Holland boven Amsterdam loopt voorop in de energie transitie. Zowel in de productie als fundamentele kennis en testfaciliteiten. Kenmerkend is de samenwerking in de regio op het gebied van waterstof, geothermie, windenergie en groen gas.

Holland boven Amsterdam gaat in Nederland voorop in de kennisontwikkeling én toepassing van duurzame energie. Dankzij het progressief karakter, met geografisch gezien ook nog eens alle voordelen die nodig zijn voor innovatief en duurzaam ondernemen: wind, water, zon en gas. Combineer het gezonde ondernemersklimaat met een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid en je hebt een regio die altijd een stap voor is in de energietransitie.

Fossiele brandstoffen worden gestaag afgebouwd, ten gunste van alternatieve, duurzame energiebronnen. En daarbij worden niet alleen alle geografische voordelen volledig benut: naast offshore energie van de wind, de golven en de getijden loopt de regio ook voorop op het gebied van groen gas en biomassavergassing. En, niet te vergeten, de zon natuurlijk. Holland boven Amsterdam is een internationaal voorbeeld en hét nationale kennisplatform als het gaat om duurzame energie. Op alle fronten een koploper in de economie van de toekomst, met een hele scherpe en sterke ambitie: energieneutraal zijn in 2040.

 

‘Programma Waterstof’:
toekomstenergie Holland boven Amsterdam zet met het ‘Programma Waterstof’ vol in op de kansen die groene waterstof biedt. Voor de regio én voor Nederland. Groene waterstof is veelzijdig, milieuvriendelijk en wordt geproduceerd met duurzame, hernieuwbare energie. Energie van de wind en de zon, waar we in onze regio al zoveel kracht uit halen en groene energie die we in de toekomst nog véél meer benutten. Op het land én op zee. Door de aanwezige infrastructuur van gas- en olieleidingen, onze ervaring en kennis met het opwekken, verwerken, opslaan en vervoeren van energie en de grootschalige plannen voor meer duurzame energie, zetten we Holland boven Amsterdam op de kaart als dé waterstofregio van Nederland. Ontdek wat waterstof voor jou waard is en bekijk de animatievideo of download het whitepaper ‘Programma Waterstof’. Samen werken we aan de energie van en voor onze toekomst.

 

Bent u bezig met energie transitie? Bent u actief met een innovatie, start up of bedrijf in de energie transitie? Neem dan contact met ons op.

Bjorn Borgers
bborgers@nhn.nl