Economische Verkenningen

Na één van de diepste recessies in decennia, verkeert de Nederlandse economie zich momenteel na tien jaar van geleidelijk herstellen in een periode van hoogconjunctuur. Het Centraal Planbureau verwacht voor Nederland in 2018 en 2019 een groei van, respectievelijk, 3,2 en 2,7 procent. De economische ontwikkeling van Holland boven Amsterdam (HbA) blijft hier met, respectievelijk, 2,6 en 2,2 procent ongeveer een half procentpunt bij achter.

De bevolking groeit gematigd met ongeveer 0,2 procent, terwijl de werkgelegenheid naar verwachting zal groeien met 1,3 procent in 2018 om vervolgens terug te vallen tot een groei van 0,4 procent in 2019. De terugvallende vraag naar werkgelegenheid is een gevolg van zowel afnemende groei van de economie, als gebrek aan aanbod op de arbeidsmarkt. Dat laatste is in belangrijke mate het gevolg van krapte op de arbeirdsmarkt met historisch lage werkloosheidspercentages van 3,6 procent in 2018 en 3,1 procent in 2019. Dit zijn percentages die beduidend onder het natuurlijke werkloosheidspercentage liggen.