Economische Verkenningen

De economie van HbA groeit sinds 2014 stabiel, in een tempo net onder het landelijk gemiddelde. Naar verwachting houdt de economische groei in 2019 en 2020 aan met respactievelijk 1,2 en 1,3 procent. 

De economische groei in HbA vertraagt. Dit komt onder andere door onzekerheid ten gevolge van internationale ontwikkelingen, zoals de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de onzekerheid over de Brexit en de politiekeconomische crisis in Italië. Nationale factoren dragen eveneens bij aan de vertraging, zoals de afzwakking van de arbeidsproductiviteitsgroei, een beperkt arbeidsaanbod en de snelle daling van het consumentenvertrouwen in 2018.