<   Vorige || Talent Volgende || Ontwikkelingsbedrijf NHN >

Agrifood

0

Onze bloembollen, zaden, pootgoed en groenten gaan de hele wereld over. Holland boven Amsterdam is dé broedplaats voor innovatieve landbouw. We denken daarbij bijvoorbeeld aan teelt op water en biologische teelt. Op het gebied van voedsel zijn Seed Valley en Agriport A7 stevige begrippen. De betekenis van de sector is in 2040 voor de regio zelfs nog toegenomen. Er is sprake van groeiende hoogwaardige werkgelegenheid. Dit is niet in de laatste plaats ontstaan omdat er tijdig is geanticipeerd op doorlopende leerlijnen in het onderwijs (van basisonderwijs tot universitair) en de ruimtelijke ordening die innovatieve ontwikkelingen mogelijk maakt. De sector staat daarbij niet op zichzelf. Cross-overs zijn gerealiseerd met energie, cirulaire economie, water en toerisme. 
www.greenportnhn.nl
www.seedvalley.nl 
www.agriporta7.nl