Volgende || Energietransitie >

Datacenters & ICT

2

De regio heeft zich met het Microsoft datacenter op de kaart gezet als aantrekkelijke vestigingsregio voor datacenters. Samen met een sterk ICT cluster leveren wij een belangrijke bijdrage aan de backbone van de digitale economie in Nederland en Europa. Er wordt letterlijk een verbinding gelegd met de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Ruimte voor datacenters

De regio biedt de ruimte én energie voor nieuwe datacenter investeringen. In de Wieringermeer wordt door NUON/Vattenfall een 450 MW windpark ontwikkeld met een directe aansluiting op Agriport. Tennet bouwt hiervoor een nieuw 470 MW trafostation. De glastuinbouw op Agriport levert de opgewerkt energie direct aan de datacenters.

ICT cluster

IT=Alkmaar is het cluster van ICT-bedrijven in regio Alkmaar. Het is een iniatief van bedrijven Betty Blocks, Triple, Cyso, Nedvice-ICT, Herke ICT Group, Cloud2, Bluedesk, Create en SnelStart, werken met elkaar samen om het ICT-cluster zichtbaar te maken en het netwerk structureel te versterken en te verankeren in Noord-Holland.
Data Science Alkmaar is een platform waar bedrijfsleven, overheden en onderwijs samenkomen om goed zicht te krijgen op de kansen die big data en data science bieden: www.datasciencealkmaar.nl

Bjorn Borgers
bborgers@nhn.nl