<   Vorige || Talent Volgende || Ontwikkelingsbedrijf NHN >

Energie

10

De regio heeft haar kennis en infrastuctuur bij de transitie naar duurzame energie maximaal benut. De inzet van fossiele brandstoffen is afgebouwd ten gunste van alternatieve, duurzame energiebronnen zoals offshore energie (wind, golf, getijde en biomassa), groen gas, biomassavergassing en zon. Bedrijven onderscheiden zich in innovaties voor duurzame energie, verduurzaming van bestaande gebouwen (woningen en kantoren), cross-overs bijvoorbeeld met de agrarische sector en voor verduurzaming van transport (bijv. voedsellogistiek of waterstof). Ook op het terrein van kennisontwikkeling en toepassing van de circulaire economie loopt de regio in 2040 voorop. Door de intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, onderwijs, overheid en bedrijfsleven staat Noord-Holland Noordbekend als kennisplatform. InVesta in Alkmaar en de energy & health campus in Petten zijn locaties waar ondernemers en onderzoekers zich graag melden. De regio Den Helder is het centrum van de Noordzee. Het unieke ecosysteem van de zeehaven, heliport, sectorspecifieke kenniscentra en bedrijve, biedt een krachtige gateway voor alle onderhoudsactiviteiten en -diensten in de zuidelijke Noordzee.
www.northseaenergygateway.com
www.energypark.nl
www.idea-nhn.nl