<   Vorige || Testimonials Volgende || Ontwikkelingsbedrijf NHN >

Energie

10

Holland boven Amsterdam gaat in Nederland voorop in de kennisontwikkeling én toepassing van duurzame energie. Dankzij het progressief karakter, met geografisch gezien ook nog eens alle voordelen die nodig zijn voor innovatief en duurzaam ondernemen: wind, water, zon en gas.

Combineer het gezonde ondernemersklimaat met een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid en je hebt een regio die altijd een stap voor is in de energietransitie. Fossiele brandstoffen worden gestaag afgebouwd, ten gunste van alternatieve, duurzame energiebronnen. En daarbij worden niet alleen alle geografische voordelen volledig benut: naast offshore energie van de wind, de golven en de getijden loopt de regio ook voorop op het gebied van groen gas en biomassavergassing. En, niet te vergeten, de zon natuurlijk. Holland boven Amsterdam is een internationaal voorbeeld en hét nationale kennisplatform als het gaat om duurzame energie. Op alle fronten een koploper in de economie van de toekomst, met een hele scherpe en sterke ambitie: energieneutraal zijn in 2040.


www.northseaenergygateway.com
www.energypark.nl
www.idea-nhn.nl
www.energypark.nl/investa