<   Vorige || Vezet Volgende || PepsiCo Lay's en Smiths >

ECN - Innovatieve duurzame energietechnologie

2

Meer dan 60 procent van alle zonnemodules wereldwijd bevat technologie van ECN. En aan ruim 80 procent van de Europese offshore windparken leverde ECN een bijdrage. Het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten is het belangrijkste Nederlandse onderzoeksinstituut op het gebied van hernieuwbare energie. Het verricht baanbrekend onderzoek naar innovatieve duurzame technologieën en adviseert overheden en bedrijven. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar schone energie focust ECN op zonne-energie, windenergie, biomassa en energie-efficiëntie.

Testcentrum op de Afsluitdijk

'Het gaat erom internationaal te denken en lokaal naar oplossingen te zoeken', zegt Markus Leuenberger, director business development van ECN. 'En om die regionale ingrediënten zodanig toe te passen dat je er geld mee verdient en werkgelegenheid creëert.' ECN werkt aan veel innovatieve projecten mee. Zo is het partner in een off grid test center op de Afsluitdijk. Met getijdenturbines, windmolens en zonnepanelen wordt daar een onafhankelijk energiecircuit opgezet en onderzocht hoe dat later op grotere schaal kan worden toegepast. Leuenberger: 'Je kunt het vergelijken met een stad die autonoom voor energiewinning zorgt. Dat is de toekomst: in plaats van alleen het centrale net komen steeds meer kleine, onafhankelijke netten op.'

Prosumer-power

Leuenberger, van oorsprong scheikundige, heeft altijd interesse in duurzaamheidsvraagstukken gehad. Vooral in hoe je de technologie bij de mensen brengt. 'Vaak is er weerstand. Mensen willen bijvoorbeeld geen windmolen achter hun huis. Maar een windmolen maakt je energieonafhankelijk. Daar moet je mensen al vroeg bewust van maken. De consumer wordt prosumer, dus naast consument ook producent. Met eigen zonnepanelen leveren ze energie aan het net. Daar krijgen ze zelf ook power van. Ze nemen het heft in handen.'

www.ecn.nl

Markus Leuenberger, Director Business Development bij ECN
ECN onderzoekt het 'etsen' van zonnecellen om ze efficiënter te maken, meer zonnestralen op te vangen en om te zetten in energie
Cassette met Silicium zonnecel half-fabricaten
Silicium zonnecel half-fabricaten worden gewogen
<   Vorige || Vezet Volgende || PepsiCo Lay's en Smiths >