<   Vorige || Pater Broersen Volgende || Rolan Robotics >

Europa in een Noord-Hollands dorp

1

In 2013 vierde de Europese School Bergen zijn 50-jarig jubileum. ‘Dit is niet alleen een Europese school, dit is Europa-in-een-school’, zei directeur Steve Lewis in zijn speech voor Koningin Beatrix. De school heeft leerlingen van 50 nationaliteiten en geeft in 17 verschillende moedertalen les, ter plekke en met docenten op afstand.

Meertaligheid en exacte vakken krijgen speciale nadruk in het lesprogramma, maar er is ook aandacht voor muziek, kunst en sport. Met ongeveer 600 leerlingen is de school relatief klein en gemoedelijk. ‘Dit is een school met vriendelijke, toegewijde, opgewekte en getalenteerde leerlingen en personeel, en met zeer betrokken ouders’, speechte Lewis in 2013. Deze unieke school biedt onderwijs op maat voor kinderen uit Europa en daarbuiten op een niveau dat gelijkwaardig is aan het VWO. Aan het eind van de 7de klas van de middelbare school doen de leerlingen eindexamen voor het Europees Baccalaureaat. Dit diploma wordt volledig erkend in alle lidstaten van de Europese Unie en in landen daarbuiten. De school heeft drie taalsecties: Engels-, Frans- en Nederlandstalig.

Encourage young people
The mission statement says it all: “The European School Bergen provides a languages-rich, differentiated, all-round quality education from kindergarten to university entrance culminating in the European Baccalaureate for the children of employees at the Joint Research Centre Petten and the Dutch and international community. Beyond academic achievement we encourage young people to develop other skills as part of a caring community educated in an atmosphere of tolerance and mutual respect in a European model of education.”

Voorbereiding op een volwassen leven
In 1963 begon de Europese School Bergen met vijf leerlingen, één directeur en drie leraren. Al snel raakten de klaslokalen overvol en moest er zelfs op de gang worden lesgegeven. Sinds de opening van het nieuwe gebouw in 1978 is er ruimte genoeg, ook voor Nederlandse leerlingen uit de omgeving. Veel leerlingen reizen elke dag van Amsterdam en andere delen van de regio naar de school. Deze school, waar schoolgeld wordt geheven, is toegankelijk voor iedereen. Vooral buitenlanders die zich in Noord-Holland vestigen, kunnen erop vertrouwen dat zij in deze school hoge kwaliteit en kosteneffectief onderwijs zullen vinden; onderwijs dat hun kinderen bedreven in talen zal maken en hun kinderen zal onderdompelen in Europese waarden en cultuur ter voorbereiding op hun volwassen leven.

 

www.esbergen.eu/nl/

De bibliotheek van de European School, Bergen
Steve Lewis, directeur van de European School in Bergen
<   Vorige || Pater Broersen Volgende || Rolan Robotics >