<   Vorige || Talent Volgende || Ondernemersloket >

Topsectoren

2

De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de druk op de wereldwijde vraag naar energie, maar ook naar voedsel en water in de komende decennia alleen maar vergroten. Noord-Holland Noord staan wereldwijd bekend om de innovatieve oplossingen in deze sectoren. De regio levert daarmee een grote bijdrage aan de mondiale uitdagingen en de regio heeft de ambitie om deze kracht verder uit te bouwen.

Agri & food

Noord-Holland Noord is een van de veelzijdigste agriregio’s van Nederland. Het gebied heeft een productiewaarde van ongeveer 3 tot 3,5 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan 15.000 tot 20.000 werknemers in de primaire agrarische sectoren. Noord-Holland Noord is dan ook aangewezen als één van de zes Greenports in Nederland. Daarnaast telt de regio tientallen gespecialiseerde bedrijven die groenten- en bloementelers over de hele wereld voorzien van hoogwaardige zaden, stekken en jonge planten. Gezamenlijk vormen deze wereldspelers het cluster 'Seed Valley'.
www.greenportnhn.nl
www.seedvalley.nl 
www.hollandhealth.nl

Energie

Noord-Holland Noord speelt een belangrijke rol in de energiesector in Nederland. Zo staat Den Helder bekend als hét centrum van de offshore olie- en gasindustrie en is Noord-Holland Noord toonaangevend in Nederland op het gebied van (offshore) windenergie. Met kennisinstellingen als ECN, NIOZ en WMC is de regio een broedplaats voor innovatieve ontwikkelingen in de energiesector.
www.energyboard.nl
www.maritimecampus.nl

Water

Al van oudsher is Noord-Holland Noord vooruitstrevend op het gebied van alles wat te maken heeft met water. Of het nou gaat om landwinning (poldering), strijd tegen het water of schoon drinkwater, ondernemers hier weten hoe het werkt. Onze ligging grenzend aan zowel de Noordzee, Waddenzee als het IJsselmeer biedt volop ruimte voor innovatief ondernemerschap.
www.maritimecampus.nl