<   Vorige || Talent Volgende || Ontwikkelingsbedrijf NHN >

Water

1

De wereld heeft te maken met klimaatverandering. Dit heeft een stijgende zeespiegel en meer langdurige periodes van droggte en regen tot gevolg. Een grote opgave voor ons gebied dat grotendeels onder de zeespiegel ligt en - langzaam - daalt. De kustversterking en het beheers(s)en van de zoetwatervoorraad zijn prioriteit. De regio biedt innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken. We stellen hoge eisen aan het benodigde waterpeil, de kwaliteit van het water en de waterhuishouding voor de landbouw. Bij deze opgaven speelt tevens de wens en noodzaak tot het verstevigen en verbeteren van een veilig woon- en leefklimaat voor de inwoners. Water is voor de toerist en recreant in Noord-Holland Noord ook een belangrijke poistieve factor. Vaar- en zwemwater zijn aantrekkelijke pluspunten voor de gehele vrijetijdseconomie.


www.northseaenergygateway.com