<   Vorige || Testimonials Volgende || Ontwikkelingsbedrijf NHN >

Water

1

Holland boven Amsterdam is, dankzij de unieke ligging aan de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer, de regio met het grootste oppervlakte gelegen aan het water. Tel daar de lange geschiedenis met het beheersen en benutten van water bij op en de conclusie is simpel: het watermanagement is hier uitgevonden!

De kustversterking van Petten, de inpoldering van Wieringermeer en natuurlijk de Afsluitdijk zijn internationaal bekend. Deze ervaring met water leverde in het verleden vooral land op, onder andere voor de bloeiende Agrifood-sector. Tegenwoordig levert het de regio energie op. Holland boven Amsterdam is namelijk de proeftuin voor energiewinning uit water. Op innovatieve wijze wordt het surplus aan water benut om energie op te wekken, met bijvoorbeeld getijdenenergie op de Afsluitdijk. De regio is de offshore energiehub van Nederland en speelt daarmee een belangrijke rol in de energietransitie op de Noordzee. Water haalt dus de meest innovatieve kracht naar boven bij bedrijven, ondernemers, overheid en inwoners. Niet meer dan logisch dat toonaangevende kennisinstellingen op gebied van watermanagement hier zijn gevestigd. Zo huist op Texel hét Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), één van de twee grootste wetenschappelijke expertisecentra in Nederland.

Holland boven Amsterdam kun je dus gerust dé waterregio van Nederland noemen.


www.northseaenergygateway.com