Waarom Holland boven Amsterdam

Voortdurend is de wereld om ons heen volop in beweging. Willen we regionale ontwikkeling tot groei brengen, dan zullen we moeten samenwerken om een krachtiger regio te worden. Het regionale plan waar we dat mee willen doen, is Holland boven Amsterdam.

Holland boven Amsterdam is de koers en de aanpak waarmee de komende jaren de regio Noord-Holland Noord beter in beeld wordt gebracht, van Castricum tot en met Texel. Met deze aanpak willen we overheden, bedrijven en inwoners stimuleren om partner te worden, initiatiefnemer te zijn en te participeren in projecten met gelijkgestemden. Omdat we met elkaar een krachtigere regionale economie willen worden.

Met Holland boven Amsterdam laten we Nederland, Europa en de wereld zien hoe een regionale samenleving door verbondenheid een impuls kan geven aan de economie van de toekomst. Waar vindingrijke oplossingen concreet en tastbaar zijn. En waar verbinding van overheden, bedrijven en inwoners leidt tot een moderne regionale economie met initiatieven waar iedereen aan deel kan nemen en in kan groeien.

Met elkaar kunnen we de meest ondernemende regio van de toekomst zijn. Door Holland boven Amsterdam vinden we elkaar en leren we elkaar beter kennen.

Er zijn zes redenen waarom de koers Holland boven Amsterdam en promotie van onze regio nodig is.