Reden 4

Wij hebben regionale oplossingen voor mondiale uitdagingen

De snel groeiende wereldbevolking - 9 miljard in 2050! - en toenemende welvaart vergroot de wereldwijde vraag naar energie, voedsel en water. Voorraden die altijd zo vanzelfsprekend waren, raken op. Elk jaar stijgt het tekort aan drinkwater, wordt de vraag naar agrarische producten hoger en verbruiken we steeds meer energie.

Bedrijven en kennisinstellingen in onze regio staan al internationaal bekend om de innovatieve oplossingen in de sectoren energie, voedsel en water en de verbinding daartussen. Oplossingen voor mondiale uitdagingen worden bij ons in praktijk gebracht. Daar kunnen we nog veel sterker in worden. Onze regio wil koploper zijn in de economie van de toekomst. Want wij wachten niet af, maar zijn al in beweging.

Holland boven Amsterdam verbindt bedrijven, overheden en inwoners en maakt onze vindingrijke regio zichtbaar. Dé regio waar bedrijven, overheden, kennisinstellingen en inwoners zoeken naar oplossingen voor mondiale problematiek op het gebied van energie, voedsel en water. Door verbinding kunnen we het opschalen van onze regionale betekenis naar Europees en mondiaal niveau ondersteunen.

Met Holland boven Amsterdam kunnen we rekenen op interesse vanuit de hele wereld.

Binnen het thema energie-voedsel-water, ook wel Nexus genoemd, wordt holland boven Amsterdam ingezet om een aantal activiteiten in gang te zetten die interactie bevorderen en het nieuwe denken stimuleren. We willen komende tijd een serie debatten organiseren om met rijksoverheid, gemeenten, ondernemers, inwoners en experts over diverse stellingen te discussiëren. Dat levert kennis op voor onze regio.