Reden 5

In de nieuwe economie investeren we in mensen

De samenleving verandert, digitalisering gaat razendsnel en mensen zijn het nieuwe kapitaal. In de aanpak Holland boven Amsterdam zijn mensen zelf de nieuwe topsector in onze regio. Met de deeleconomie als kracht: het concept 'bezitten' ruilen we in voor delen, leren en uitwisselen.

De nieuwe economie is kleinschalig, op maat gemaakt en bottom-up; dingen gebeuren van onderop. Deze vorm van ondernemerschap zit in het bloed van de Noord-Hollander, al eeuwenlang.

De oorsprong van Noord-Holland Noord is een verzameling eilandjes, omgeven door water en zee en met een grote mate van zelfbestuur. De cultuur is gebaseerd op een personele unie die lang bestaan heeft en die maakte dat de bevolking op zichzelf was aangewezen en dat lagere adel, herenboeren en burgers gezamenlijk initiatieven ontwikkelden. De mentaliteit van zelf doen en lokale economie zit nu nog steeds in onze cultuur.

Mensen zijn het nieuwe kapitaal. Want met de krachten en ambities van mensen kunnen we projecten en initiatieven tot stand brengen. Holland boven Amsterdam vervult hierin de rol van 'matchmaker' en verbindt krachten en ambities van gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners om een moderne economie te bouwen die welvaart brengt op lange termijn.

Wij geloven in onszelf. En in een samenleving die het zelf doet. Waarin de economische kracht van onderop komt en waarin mensen centraal staan. Holland boven Amsterdam staat voor de dynamiek van oplossingsvermogen en vindingrijkheid en een regio in beweging. En Holland boven Amsterdam is het nieuwe denken in de praktijk. Met elkaar maken we onze regio koploper, als de meest ondernemende regio van Nederland, in elk aspect.