Reden 6

Iedereen kan en mag meedoen

Al sinds het graafschap Holland, vanaf 1299, werken we samen om oplossingen te realiseren voor de toekomst. Kleine gemeenschappen omringd door water kwamen sindsdien samen in beweging. Noord-Holland Noord is hét voorbeeld van een actieve samenleving waarin iedereen een individu is, een eigen verhaal heeft en zelfstandig is maar tegelijkertijd gezamenlijk de regionale samenleving vormt.

En dat is precies wat Holland boven Amsterdam doet. Door de wijze waarop Holland boven Amsterdam mensen en hun initiatieven activeert, krijgt iedereen in de regio kans om mee te doen aan een idee en te helpen dit ten uitvoer te brengen. Holland boven Amsterdam faciliteert, activeert, organiseert en ondersteunt initiatieven van overheden, bedrijven en inwoners die vindingrijke oplossingen aandragen en bijdragen aan een krachtige regionale economie. Bij elk idee dat past bij deze doelstelling, hoort een team van initiatiefnemers, financieringspartners en vrijwilligers. Allen uit de regio.

Holland boven Amsterdam heeft als doel om de meest ondernemende regio van de toekomst te zijn. Dat willen we bereiken door na te denken over de toekomst. En daar gaan wij concreet mee aan de slag. We kunnen namelijk zelf actief deelnemen aan de toekomst van onze regio. Want in elk initiatief dat online gepubliceerd zal worden, vinden gelijkgestemden elkaar. De kracht van veel kleine groepen mensen en hun diversiteit maakt onze regio succesvol. In het kleine zit verbindingskracht voor iedereen: overheid, bedrijfsleven én inwoners.

IN HOLLAND BOVEN AMSTERDAM ZIT VERBINDINGSKRACHT.