Kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde heeft de eerste delen van zijn ontwerp voor de Afsluitdijk gepresenteerd. Zijn project moet de beleving van de dijk vergroten en de waarde van de dijk als icoon en internationaal voorbeeld van de waterbouwkunde, innovatie en Dutch Design van Hollandse Bodem vergroten. Die opdracht heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu hem gegeven.

Afsluitdijk: icoon en internationaal visitekaartje

De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, moet de 32 km lange dijk worden versterkt. Er komen nieuwe sluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren. De pompen zullen het grootste gemaal van Europa vormen, met een pompcapaciteit van 10 Olympische zwembaden per minuut. Het ministerie trekt voor het project ruim 800 miljoen euro uit. Rijk en regio trekken samen op en investeren gezamenlijk in projecten op het gebied van duurzame energie, natuur, regionale economie, recreatie en toerisme.

Spiegelstenen en energieopwekkende vliegers

Roosegaarde staat internationaal bekend als een innovator, iemand die met creatieve oplossingen voor problemen komt. ‘Doel is niet om nog meer objecten toe te voegen, maar een subtiele tweede laag aan te brengen van licht en interactie; een unieke koppeling te maken tussen mens en landschap als internationaal icoon.’ Een van zijn ideeën is om een reflecterende laag aan te brengen op 5.000 stenen aan één zijde van de Afsluitdijk, op de plek waar de Noord-Hollanders en Friezen elkaar hebben ontmoet tijdens de bouw. De spiegelstenen moeten een visueel gat in de dijk simuleren. Daarnaast wil hij midden op de dijk energieopwekkende vliegers van het Delftse start-up Kitepower installeren. Deze vliegers, medeontwikkeld door de vorig jaar overleden Wubbo Ockels, wekken per stuk maximaal 20 kilowatt stroom op. Bij een positief besluit over deze en andere plannen wordt in 2016, 100 jaar na de Zuiderzeevloed, gestart met de realisatie van het Icoon Afsluitdijk.

Duurzame energie winnen

Er zijn op de Afsluitdijk nog meer kansen voor het opwekken van duurzame energie, benadrukt minister Schultz van Haegen: ‘De dijk kan een voorbeeldfunctie krijgen als slimme dijk die niet alleen beschermt tegen hoogwater, maar waarmee je ook energie kunt winnen, de regionale economie, recreatie en toerisme stimuleert en de natuur een impuls krijgt.’ Aan de Afsluitdijk loopt al een pilot met Blue Energy, een technologie om stroom op te wekken uit het mengen van zoet en zout water. Ook de getijdenturbines van Tocardo draaien al enige tijd op proef in de dijk. Ze wekken energie op uit het snel stromende water bij de spuisluizen die water uit het IJsselmeer afvoeren.

Zie ook:
dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/339786
www.deafsluitdijk.nl/

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

< terug naar het overzicht 
 


Gerelateerde verhalen