Groen gas uit biomassa is schoon en duurzaam en heeft dezelfde kwaliteiten als aardgas. Tegelijkertijd is groen gas het tegenovergestelde van aardgas, dat een fossiele brandstof is en dus slecht voor het milieu. Met biomassavergassing kan op grote schaal groen gas gemaakt worden. Maar wat is biomassavergassing nu eigenlijk?

Wat is biomassavergassing nu eigenlijk?

Wat is biovergassing? Met biomassavergassing kun je groen gas produceren op basis van biomassa. Biomassa is materiaal dat van oorsprong organisch is zoals: snoeiafval, houtafval, groente-, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet. Bij biomassavergassing wordt met name de drogere biomassa zoals sloophout, snoeiafval en gras, op hoge temperatuur verhit. De moleculen trillen door de hitte kapot en vallen uiteen in kleinere moleculen. Deze moleculen vormen het productgas dat bestaat uit brandbare gassen (zoals koolmonoxide, waterstof en methaan) en uit niet brandbare gassen (zoals waterdamp en koolstofdioxide). Met dit gas kan groen gas geproduceerd worden. Groen gas is gelijkwaardig aan aardgas, maar dan is het gemaakt van biomassa. Met het gas kunnen ook brandstof voor transport en grondstoffen voor de chemische industrie geproduceerd worden. Biomassa vergassen heeft een hoog rendement, het kan grootschalig worden toegepast en levert hoogwaardig duurzaam gas.

 

Meer over de techniek: Milena & Olga

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een zeer efficiënte biomassavergasser uitgevonden, genaamd Milena. Biomassa wordt daarbij verhit op een temperatuur van achthonderd tot negenhonderd graden Celsius. Dat is goed voor het rendement maar daardoor ontstaat ook teer. ECN en Royal Dahlman ontwikkelden daarom ook een techniek, Olga genoemd, waarmee die teer wordt verwijdert uit het proces en weer terug gaat naar de biomassavergasser. Zo ontstaat er geen afval. Omdat deze innovatieve techniek van belang is, kom je Milena en Olga steeds vaker tegen als het over biomassavergassing gaat.

Waar vind je het in Noord-Holland?

In Noord-Holland Noord maakt de Energy Board zich sterk voor biomassavergassing. Er komt een expertisecentrum (InVesta) op het Energy Innovation Park, een innovatief bedrijventerrein in Alkmaar. Hier kunnen onderzoeksinstellingen, bedrijven en onderwijs experimenteren met groen gas en met productgas voor toepassingen in energie en chemie.
In wisselende samenwerkingsverbanden kunnen in een uitstekende onderzoeks- en ontwikkelingsomgeving de nieuwste technologieën worden bewezen en klaar worden gemaakt voor introductie op de markt.

Meer weten? Check deze sites:

www.ecn.nl/nl/expertises/biomassa/
www.energyboard.nl/expertisecentrum-biomassavergassing
www.milenatechnology.com

Bedrijven in Noord-Holland die zich bezighouden met biomassavergassing

ECN
Energy Innovation Park
Energy Valley
Gasunie
Gemeente Alkmaar
Hogeschool INHolland
Idea
Ontwikkelingsbedrijf NHN
Provincie Noord-Holland
SCW Systems
Stichting Groen Gas Nederland
Taqa
Teamwork Technology

Met dank aan Mark Overwijk, Senior Manager BioEnergy bij ECN

Fotografie Jasper Lensselink

< terug naar het overzicht 
 


Gerelateerde verhalen