De Afsluitdijk is hét symbool van de Nederlandse strijd tegen het water. We rijden er dagelijks met 130 km per uur overheen. Maar deze beroemde dijk is óók een bron van energie. Sinds 2008 draait er een getijde stroomturbine. Dat is een soort ‘onderwaterwindmolen’ die energie haalt uit het getij, de beweging van eb en vloed in zee. En dat is heel succesvol.

De Afsluitdijk, een bron van energie!

Sinds kort is er een nieuwe opstelling bij gekomen, waarin drie turbines naast elkaar in een van de spuisluizen zijn geplaatst. Deze opstelling, een initiatief van Tocardo en Tidal Testing Centre (TTC), is op 20 februari officieel geopend door Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland) en Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân).

Getijden zijn voorspelbaar

Hans van Breugel, directeur van Tocardo: “Getijden zijn voorspelbaarder dan wind en zon. We weten nu bijvoorbeeld al hoeveel energie we over een jaar in het Marsdiep zullen produceren, daardoor is de energie gemakkelijk stabiel te houden. Bovendien zijn de turbines niet zichtbaar en onschadelijk voor vissen.” De nieuwe opstelling krijgt een capaciteit van meer dan 300 kW, dat is genoeg voor ongeveer 100 huishoudens. Als deze opstelling optimaal werkt willen de projectpartners nog meer getijdeturbines plaatsen in de Afsluitdijk met een capaciteit tot maar liefst 2 MW!

Internationale belangstelling voor getijdenturbines 

Deze nieuwe opstelling van 3 turbines is onderdeel van de samenwerking De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). DNA is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Energising deltas onderzoekt hoe we de combinatie waterbeheer en waterveiligheid met duurzame energieproductie zo succesvol mogelijk kunnen toepassen. De Afsluitdijk, Brouwersdam, Grevelingendam en Oosterscheldekering zijn goede voorbeelden van proeftuinen van duurzame energie uit watertechnieken. De internationale belangstelling voor getijdenturbines is groot. Tocardo produceert turbines van 100 tot 1000 kW. De kleinere zijn gemaakt voor rivieren en hangen aan bruggen en barrages, waaronder de stormvloedkering in de Oosterschelde. De grotere worden ver uit de kust op de zeebodem geplaatst, onder andere bij het Engeland, Korea en Japan.

‘Nederlanders hoeven aan de wereld nooit uit te leggen dat ze verstand van water hebben’, zegt Van Breugel. 


< terug naar het overzicht 
 


Gerelateerde verhalen