Schepen, vliegtuigen, treinen, snelwegen, tunnels, waterschappen en vastgoed. Het zijn kapitaalgoederen van formaat. Die vragen om grote investeringen en moeten langdurig gebruikt worden. Asset Management Control is de methode om op een kosteneffectieve manier om te gaan met kapitaal en het levert gegevens op. En als je over veel gegevens beschikt, kun je een langjarig inzicht krijgen. Dat kan je virtueel nabootsen. Bijvoorbeeld in een serious game van AMC Centre. Daarin kunnen we zien hoe Asset Management Control een organisatie efficiënter kan maken.

AMC Centre: Doe het zelf maar eens beter

Met Asset Management Control heeft een organisatie op elk gewenst moment een actueel zicht op de systemen en objecten, die zij beheert. Een assetmanager houdt zich bezig met planmatig werken, techniek en geld. Hij of zij maakt continu de afweging van kosten en risico’s in relatie tot de prestaties van objecten (de assets). Zulke assets zijn bijvoorbeeld de pompinstallaties van het hoogheemraadschap of schepen van de Koninklijke Marine. Asset Management Control verbetert het bedrijfsmatig werken van organisaties die afhankelijk zijn van die assets. Door deze continu bij te houden en de gegevens te beoordelen, kunnen organisaties sneller handelen. Uiteindelijk levert dat geld op.

Koninklijke Marine als 'proeftuin'

In Den Helder praten we met John Stavenuiter, grondlegger van Asset Management Control en oprichter van AMC Centre. We halen even koffie, samen met zijn vrouw Henneke die ook bij AMC Centre werkt. Onderweg naar het koffieapparaat praten we over het gebouw waar we nu zijn, op Willemsoord. Dit was in de jaren tachtig de tekenkamer voor scheepsbouw van de Koninklijke Marine. John heeft daar zelf ook nog gewerkt, toen hij begon als stafadviseur scheepsbouwer. Tijdens zijn baan bij het Marinebedrijf studeerde hij Naval Engineering aan de TU Delft, waar hij tien jaar later ook weer promoveerde in Asset Management Control. Hemelsbreed is John niet zo veel opgeschoven, in zijn carrière des te meer. Hij deed veel ervaring op bij de marine. Tijdens de grote bezuinigingen bij defensie werd het Marinebedrijf een 'proeftuin' voor het kosteneffectiever onderhouden van de vloot. John bedacht er innovatieve ideeën voor, om dit op een duurzame wijze aan te pakken. Het werd de basis voor zijn eigen bedrijf.

John Stavenuiter

Toenmalig viceadmiraal Cees van Duyvendijk daagde John uit om zich te onderscheiden met zijn idee. John vond de oplossing bij zijn voormalig professor van de TU Delft en promoveerde op Asset Management Control. Hij koppelde daarmee een kwaliteitslabel aan zijn aanpak. Dat had effect, ook bij Defensie.

Juist enthousiast over bezuinigen

Als ondernemer ben je vrij, vertelt John. "En waar anderen somber zijn over bezuinigingen, wordt ik juist enthousiast." Bezuinigen betekent dat je op een andere, nieuwe manier moet omgaan met de goederen die je bezit, vindt hij. 

In de 17de eeuw waren er tien werven verspreid over de Nederlanden. Het waren toen de grootste werkgevers. In die tijd vond men al dat we moesten bezuinigen en werden 's lands werven uitvoerig besproken. Sommige werden opgeheven, andere werden later van Marinewerf omgebouwd tot Rijkswerf met meer mogelijkheden.

Hoe je omgaat met kapitaalgoederen op de meest effectieve manier, dat is waar John zich mee bezig houdt. "Asset Management Control is een aanpak om op kosteneffectieve wijze om te gaan met kapitaalgoederen: schepen, vliegtuigen en treinen maar ook snelwegen, tunnels, waterschappen en vastgoed. In feite alles dat vraagt om een grote investering en wat langdurig gebruikt moet worden."

Iedereen krijgt ermee te maken

Kosteneffectiviteit. Daar gaat het om bij grote investeringen. Hoeveel onderhoud moet je doen, wanneer moet je aanpassen, hoeveel geld moet je reserveren of hoe ga je het financieren, welke bedrijven moet je inschakelen om dit voor je te doen of kun je het zelf doen? Daar krijg je met Asset Management Control antwoord op. Alles is gebaseerd op optimalisatie en hoe je omgaat met krimp: het moet goedkoper, je krijgt minder subsidie, maar het moet wel beter. Dus meer doen met minder. In de jaren negentig was het al een belangrijk thema bij het Marinebedrijf, tegenwoordig is het een landelijke kwestie: iedereen krijgt ermee te maken.

Inzicht door overzicht

Maar hoe werkt Asset Management Control in de praktijk? John laat de tools zien die zijn bedrijf ontwikkelt voor bijvoorbeeld het hoogheemraadschap, HHNK, die in Noord-Holland zorgen voor droog land en schoon water. Het is een digitale oplossing waarmee je in één overzicht (het dashboard) kunt zien, welke consequenties acties hebben. Door digitaal aan de knoppen te draaien, zie je wat er gebeurt.

Volgens schattingen wordt circa 4% van het BNP uitgegegeven aan onderhoud van kapitaalgoederen, de assets. Dat is zo'n 25 miljard euro per jaar!

HHNK is een van de grote energieverbruikers in de provincie. Stel dat de energievoorziening uitvalt, dan staat na twee weken de halve provincie onder water en daarmee iedereen die er woont. Door Asset Management Control zijn bedrijven en eigenaren van kapitaalgoederen in staat om dit soort risico’s sneller in te zien en daarmee grote verliezen van kapitaal voorkomen. En als je zo'n informatiesysteem hebt, kun je ook zien waar je kunt bezuinigen.

Keurmerk geeft vertrouwen en een beetje exposure

Samen met Bureau Veritas, wereldwijd een van de grootste certificeringsbureaus, heeft AMC Centre een keurmerk opgezet voor assetmanagement gerelateerde producten en diensten. John: "Ik zag dat veel van onze partners wilden laten zien, dat zij conform de norm ISO 55000 producten en diensten kunnen leveren, maar zij zich daarvoor niet kunnen laten certificeren omdat ze nu eenmaal niet de volledige rol van assetmanager afdekken. Om toch te kunnen aantonen dat zij producten en diensten leveren die aan de norm voldoet, hebben we deze oplossing bedacht." ISO 55000 is een internationale standaard waarmee organisaties hun assetmanagementsysteem kunnen laten auditen en certificeren. Doe je dat niet, dan kun je daar als organisatie op aangesproken worden bij aanbesteding.

En zo'n keurmerk op al je communicatiemateriaal, biedt ook een beetje exposure, vindt John. "Eigenlijk komt het uit de scheepsbouw. Daar heb ik het een beetje van. Een schip dat 'onder klasse' vaart, geeft meer vertrouwen. Als je dan onderdelen nodig hebt of onderhoud doet voor zo'n schip, is het een eis dat deze ook gecertificeerd zijn. Het is een integraal systeem waarin alles is afgedekt met de juiste certificaten.

Koffie wel nodig, maar geen ISO 55000 product

Bij deze certificering moet een ISO 55000 gerelateerd product natuurlijk wel van enige relevantie zijn. Je zou kunnen zeggen dat de koffie ook bij het assetmanagementsysteem hoort, want zonder koffie gebeurt er niks. Dan heb je wel een punt, lacht John, maar dat valt er dus niet onder. Het moet een product of dienst, zijn dat een zekere mate van betekenis heeft op het assetmanagementsysteem. "Het is nieuwe en lastige materie, maar met wat studie en in samenspraak met Bureau Veritas, zijn we daar goed uitgekomen." En van nieuwe dingen houden ze wel bij AMC Centre

Willemsoord

Flippende managers in serious game

En wil je het allemaal zelf een keer ervaren, dan speel je bij AMC Centre een serious game dat aansluit op dit vakgebied. Je krijgt te maken met het assetmanagementsysteem van een offshore windfarm. Het is een digitale assetmanagementorganisatie waarin drie teams met eigen belangen en targets samenwerken. Als asset owner wil je zo groot mogelijke return on investment, de asset managers zijn gefocust op de integriteit en veiligheid van assets en de service providers gaan puur voor het verdienen van geld. Wat te doen als de turbines gaan storen? Als de asset owner puur voor financieel gewin gaat, verdienen de service providers wellicht te weinig en gaan ze failliet, dan flippen de assetmanagers omdat het systeem onveilig wordt en krijgen zij claims aan hun broek. Dit gebeurt in werkelijkheid ook. ProRail heeft hier bijvoorbeeld regelmatig last van. De Nederlandse Spoorwegen is asset owner van het geheel en stelt de eisen. Ze draaien de duimschroeven aan van ProRail, die bijna alles uitbesteedt en daarmee schuift men het probleem door naar de aannemers. Je ziet dat het veel ruimte voor verbetering geeft, legt John uit. "Ik zal niet zeggen dat ze het slecht doen, want doe het zelf maar eens beter, het is een heel complex systeem met veel parameters om te sturen."

Ruzie net echt

Het is net als de werkelijkheid: de omstandigheden waarin gespeeld wordt, veranderen continu. Tijdens de game wordt heel duidelijk wie de managers-types zijn, die maken ‘decision making’een stuk makkelijker door in te spelen op ‘shared vision’ en ‘teamwork’. Die hebben er gevoel voor. Maar klikt het niet tussen de deelnemers, dan krijgen ze tijdens het spelen soms echt ruzie! Dus we verdelen de taken, zoals de organisatiekunde ons voorschrijft, legt John uit.

Maandagochtendproduct bestaat niet

Het is net als de werkelijkheid: de omstandigheden waarin gespeeld wordt, veranderen continu. Tijdens de game wordt heel duidelijk wie de managers-types zijn, die maken ‘decision making’een stuk makkelijker door in te spelen op ‘shared vision’ en ‘teamwork’. Die hebben er gevoel voor. Maar klikt het niet tussen de deelnemers, dan krijgen ze tijdens het spelen soms echt ruzie! Dus we verdelen de taken, zoals de organisatiekunde ons voorschrijft, legt John uit.

Meer weten?

www.amcplaza.com
www.amicoservices.nl

AMC Centre organiseert seminars, workshops en trainingen. AMC T&T ontwikkelt computerapplicaties zoals assetmanagementinformatiesystemen en serious games. Dat doen ze voor Defensie, maar ook voor andere organisaties zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, energiebedrijven en de spoorwegen.

< terug naar het overzicht 
 


Gerelateerde verhalen